Thursday, March 24, 2011

אני באה לארץ בקיץ!

מצטערת שלא כתבתי בזמן די רב, ואני מתכוונת להשתפר בזה. פשוט הכל כ"כ עמוס כל הזמן!

רציתי אבל רק להודי משהו, שגם כתבתי בקבוצה שלנו בפייסבוק, אבל בכל זאת אפרסם פה:

 אני באה לארץ בקיץ!!!
אני התקבלתי להתמחקות-קיץ במרכז שלם, שהוא מרכז מחקרים מאוד נחשב בירושלים.
ההתמחקות תתקיים בין 19.6-11.8, אז אהיה בארץ לפחות לתווח זמן הזה, ואני מקווה לבוא כמה ימים מוקדים, ולהישאר איזה שבוע או קצת יותר אחר כך.
וכמובן שאני מתה לראות את כולכם!!

נתראה בקרוב :D 

No comments:

Post a Comment